Actions

Publikacja i dostęp

From LimeSurvey Manual

Revision as of 07:49, 12 September 2023 by Maren.fritz (talk | contribs) (Created page with "==Użyj CAPTCHA do uzyskania dostępu do ankiety== Aby uzyskać dostęp do ankiety, uczestnik ankiety musi wpisać kod CAPTCHA. ==Użyj CAPTCHA do rejestracji== Aby się zare...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Wprowadzenie

To ustawienie pozwala administratorowi ankiety wybrać sposób, w jaki uczestnicy ankiety będą mieli dostęp do ankiety (np. kody CAPTCHA mogą zostać użyte w celu zwiększenia bezpieczeństwa ankiety). Tutaj możesz także ustawić datę/godzinę rozpoczęcia/wygaśnięcia.

Z zakładki „Ustawienia” wybierz „Publikacja i dostęp”


Panel publikacji i dostępu

Poniżej znajdują się opcje panelu Publikacja i dostęp:Data/godzina rozpoczęcia

Data rozpoczęcia ankiety.

Data/godzina wygaśnięcia

Ustaw tę datę jako datę wygaśnięcia ankiety. Jest to ostatni dzień, w którym skrypt ankiety publicznej umożliwi udział w ankiecie. Na przykład, jeśli ustawisz datę na 31 grudnia, ludzie nie będą już mogli korzystać ze skryptu ankiety 1 stycznia. Aby wyłączyć tę opcję, usuń datę z pola wejściowego.

Link do ankiety na publicznej stronie indeksu

To ustawienie jest domyślnie wyłączone. Jeśli ta opcja jest włączona, Twoja ankieta zostanie wyświetlona na publicznej stronie indeksu w sekcji „Dostępne ankiety:” Twojej aplikacji LimeSurvey. Na przykład, jeśli administracja LimeSurvey jest dostępna pod adresem https://some.url.com/admin, będzie ona wymieniona pod adresem https://some.url.com/.

Ustaw plik cookie, aby zapobiec ponownemu uczestnictwu

Jeśli ta opcja jest włączona, uczestnik ankiety nie będzie mógł wypełnić ankiety po raz drugi.


Template:Uwaga


Użyj CAPTCHA do uzyskania dostępu do ankiety

Aby uzyskać dostęp do ankiety, uczestnik ankiety musi wpisać kod CAPTCHA.

Użyj CAPTCHA do rejestracji

Aby się zarejestrować w celu wypełnienia ankiety uczestnik ankiety musi wpisać kod CAPTCHA.

Użyj CAPTCHA do zapisu i wczytania

Włącz tę opcję, jeśli uczestnik ankiety ponownie wczyta swoją ankietę po wypełnieniu tylko części To.