Actions

Gebruikersgroepenbeheer

From LimeSurvey Manual

Revision as of 17:34, 2 April 2024 by Han (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Algemeen

Gebruikersgroepen zijn bedoeld om gebruikers in te delen voor bepaalde autorisaties. Op dit moment is de functionaliteit beperkt: er zijn geen echte rechten voor groepen. Het is daarom meer een tekstuele vorm waarin gebruikers gegroepeerd kunnen worden.

Beheer gebruikersgroepen

Als je op Aanmaken/wijzigen gebruikersgroepen bij Configuratie klikt zie je het beheerscherm Gebruikersgroep.

Aanmaken gebruikersgroep

Als je een gebruikersgroep wilt toevoegen, klik dan op de knop linksboven "Voeg nieuwe gebruikersgroep toe". Vul de naam en de beschrijving in en klik op "Bewaar":

Je kunt daarna gebruikers aan deze gebruikersgroep toevoegen door ze in de lijst te selecteren en dan op de knop "Toevoegen gebruiker" te klikken.

0.75px
 Tip: In het onderstaande overzicht kun je zien dat de eigenaar / aanmaker van de gebruikersgroep standaard wordt toegevoegd aan die gebruikersgroep.


Klik op Sluiten (rechtsboven) om terug te gaan naar de lijst gebruikersgroepen. Daar staat natuurlijk de nieuwe groep bij. De volgende gegevens worden getoond:

 • Gebruikersgroep-ID : het automatisch aan die gebruikersgroep toegekende ID.
 • Naam : De naam van de gebruikersgroep.
 • Beschrijving : De beschrijving van de gebruikersgroep.
 • Eigenaar : De eigenaar / aanmaker van de gebruikersgroep. Deze kan niet gewijzigd worden, anders dan door de groep te verwijderen en opnieuw aan te maken.
 • Leden : Het aantal leden / gebruikers in de groep.
 • Acties : In de laatste kolom staan de acties die je op de gebruikersgroep kunt uitvoeren. Dit zijn: Toon gebruikers, Wijzig gebruikersgroep, E-mail gebruikersgroep en Verwijder gebruikersgroep.

Tonen gebruikers

Door te klikken op de groene tabel krijg je meer gegevens van de gebruikers in deze groep te zien.

Wijzig gebruikersgroep

Door te klikken op de groene pen kun je de naam en de beschrijving van de gebruikersgroep wijzigen.

E-mailen gebruikersgroep

Met het groene e-mailsymbool kan de groepsbeheerder e-mails sturen naar de leden. De velden zijn:

 • Stuur mij een kopie: Indien gekozen wordt er een e-mail gestuurd naar de eigenaar / aanmaker van de gebruikersgroep;
 • Onderwerp: Vul het onderwerp van de e-mail in;
 • Bericht: Vul de tekst van het bericht in dat je naar de leden wilt versturen.

Klik daarna op de knop Verzend.

Verwijder gebruikersgroep

Om een gebruikersgroep te verwijderen hoef je alleen op de rode afvalbak te klikken op die regel van de gebruikersgroep en daarna het verwijderen te bevestigen.

Toekennen enquête-rechten aan een gebruikersgroep

Een gebruikersgroep kan geselecteerd worden om enquête-rechten in te stellen, zoals het wijzigen van vragen, het activeren en/of bekijken van de responsen. Als je een gebruikersgroep toevoegt dan krijgen alle leden op dat moment dezelfde rechten voor die enquête'.

Om de rechten te wijzigen ga je naar het zij-menu Instellingen van je enquête. Klik op Enquête-rechten en kies de gebruikersgroep die je wilt wijzigen:

Selecteer vervolgens de rechten die je aan de leden van die gebruikersgroep wilt toekennen. Vergeet niet om de dubbele rechterpijlkop te klikken als je een uitgebreider overzicht wilt zien van de rechten.

Klik na je wijzigingen op de knop Bewaar. Er staan wat voorbeelden hieronder om de werking van de rechten in LimeSurvey wat toe te lichten.

Als je maar aan één gebruiker rechten wilt toekennen, lees dan deze uitleg.

Valkuilen

Hieronder worden wat beperkingen in de functionaliteit van gebruikersgroepen genoemd:

 • Het wijzigen van een gebruikersgroep (na toevoegen aan een enquête) betekent niet dat de enquête-rechten worden gewijzigd. Als gebruikers worden toegevoegd aan een gebruikersgroep die al de enquête-rechten heeft dan krijgen de nieuwe gebruikers niet dezelfde rechten. Ken de rechten daarom opnieuw toe aan de gebruikersgroep.
 • Als je een gebruiker uit een groep verwijderd, dan verliest de gebruiker niet de gebruikersgroepsrechten op de enquête. Om deze rechten voor de gebruiker te verwijderen moet je het account van de gebruiker in de tabel van enquête-rechten verwijderen.

Omdat de gebruikersgroepfuncties nog in ontwikkeling zijn, verzoeken we je goed op te letten bij het gebruik ervan en als je fouten vindt deze te melden op onze bugstracker (aanbevolen) of het ticketsysteem.

Voorbeelden

Met de onderstaande voorbeelden proberen we aan te geven hoe gebruikersgroepen werken:

De leden van een gebruikersgroep inlichten dat zij bepaalde rechten hebben gekregen

 • Log in.
 • Ga naar de lijst met gebruikersgroepen en klik op het groene e-mailsymbool in de laatste kolom van die regel.
 • Vul het onderwerp en het bericht in.
 • Verzend de e-mail.

Rechten verlenen aan een gebruikersgroep

 • Log in als beheerder (of als gebruiker met 'Enquête-veiligheid' en 'Enquête-inhoud' rechten).
 • Maak een gebruikersgroep aan.
 • Voeg gebruikers toe aan de gebruikersgroep
 • Ga naar de Enquête-rechten van de enquête.
 • Voeg de gebruikersgroep toe en ken aan de leden de gewenste rechten toe.

Gebruiker toevoegen aan een gebruikersgroep met dezelfde gebruikersgroeprechten

Zoals eerder aangegeven worden groepsrechten direct toegekend aan de leden van dat moment. Dat betekent dat een gebruiker die later wordt toegevoegd op het moment van toevoegen niet dezelfde rechten krijgt als de al aanwezige leden. Je zult de stappen in het eerdere voorbeeld moeten herhalen om het nieuwe lid dezelfde rechten toe te kennen of je gebruikt de functie Gebruiker toevoegen van de 'Enquête-rechten'.

Rechten van een gebruiker verwijderen die niet langer een gebruikersgroeplid is

Als je het lid verwijderd uit de groep, dan krijg je te maken met de beperkte functionaliteit van gebruikersgroepen. Na het verwijderen uit de groep heeft het lid nog wel de rechten die zijn toegekend op het moment dat de gebruiker lid van de groep was. Bekijk de rechten goed, je kunt handmatig de rechten van dit lid verwijderen uit de tabel van de 'Enquête-rechten'.

 • Log in als beheerder (of als gebruiker met het recht 'Enquête-veiligheid').
 • Ga naar de Enquête-rechten, te vinden op via de Instellingen van de enquête.
 • Verwijder de betreffende gebruiker uit de tabel 'Enquête-rechten'.
1.5px

Alle gebruikersgroepleden verwijderen die toegang hebben tot een enquête

Zoals eerder aangegeven, is het verwijderen van een gebruiker uit een gebruikersgroep niet hetzelfde als het verwijderen van de rechten. Dit is ook zo bij het verwijderen van een gebruikersgroep. Je kunt alleen maar de leden handmatig verwijderen uit de tabel 'Enquête-rechten'.