Actions

Licencja

From LimeSurvey Manual

Revision as of 07:34, 12 September 2023 by Maren.fritz (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Ten program jest oprogramowaniem wolnym; możesz go rozpowszechniać i/lub modyfikować zgodnie z warunkami Powszechnej Licencji Publicznej GNU w wersji 2 lub nowszej opublikowanej przez Free Software Foundation.

Ten program jest rozpowszechniany w nadziei, że będzie przydatny, ale BEZ ŻADNEJ GWARANCJI; nawet bez dorozumianej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ lub PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej szczegółów można znaleźć w Powszechnej Licencji Publicznej GNU: http://www.gnu.org/licenses/gpl.html