Actions

Giấy phép

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page License and the translation is 100% complete.


Chương trình này là phần mềm miễn phí; bạn có thể phân phối lại và/hoặc sửa đổi nó theo các điều khoản của Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 2 trở lên do Tổ chức Phần mềm Tự do xuất bản.

Chương trình này được phân phối với hy vọng rằng nó sẽ hữu ích, nhưng KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO; thậm chí không có sự bảo đảm ngụ ý về KHẢ NĂNG BÁN hoặc SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Xem Giấy phép Công cộng GNU để biết thêm chi tiết: http://www.gnu.org/licenses/gpl.html