Actions

ExpressionScript examples/nl: Revision history

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

17 November 2021

21 May 2020

20 May 2020

19 May 2020

18 May 2020

 • curprev 19:5219:52, 18 May 2020Han talk contribs 20,768 bytes −4 Created page with "==Bereken periode tussen twee datums=="
 • curprev 19:5219:52, 18 May 2020Han talk contribs 20,772 bytes +4 Created page with "==Valideer het aantal vakjes dat per rij is aangevinkt bij een "Array (getallen)"-vraag =="
 • curprev 19:5219:52, 18 May 2020Han talk contribs 20,768 bytes −15 Created page with "==Toon waarde van een meerkeuze invoerveld=="
 • curprev 19:5219:52, 18 May 2020Han talk contribs 20,783 bytes +1 Created page with "==Verberg vraaggroep als antwoord op voorafgaande vraag is Ja of Nee=="
 • curprev 19:5219:52, 18 May 2020Han talk contribs 20,782 bytes +4 Created page with "==Verberg vraag als er geen antwoord is op voorafgaande vraag=="
 • curprev 19:5119:51, 18 May 2020Han talk contribs 20,778 bytes +24 Created page with "{{Note|Om de subvraagtekst te tonen moet je de antwoordcode aan de tijdelijke aanduiding toevoegen (hoewel de teksten voor alle antwoordopties hetzelfde zijn). Dus in plaats v..."
 • curprev 19:5119:51, 18 May 2020Han talk contribs 20,754 bytes +17 Created page with "Aangezien voor deze vraagtypes elke cel (combinatie van X-as en Y-as) gelijk is aan één antwoordoptie, moet voor elke cel een test op bestaande gegevens worden uitgevoerd. V..."
 • curprev 19:5119:51, 18 May 2020Han talk contribs 20,737 bytes +18 Created page with "Als we de resultaten voor de kolommen 1-3 voor de eerste twee subvragen willen weergeven:"
 • curprev 19:5119:51, 18 May 2020Han talk contribs 20,719 bytes +23 Created page with "Als je naar het resultaat van een bepaalde subvraag in een bepaalde kolom wilt verwijzen, moet je gebruiken VraagCode . '_'. SubvraagCode. '_'. Antwoordcode. Voorbeeld voor he..."
 • curprev 19:5119:51, 18 May 2020Han talk contribs 20,696 bytes +14 Created page with "Als de gebruikte code als volgt zijn: * Vraagcode: q5 * Subvraagcodes: SQ001, SQ002, ... * Antwoordcodes: A1, A2, ..."
 • curprev 19:5119:51, 18 May 2020Han talk contribs 20,682 bytes +18 Created page with "Dit geldt voor alle matrixvragen die een antwoord voor elke cel mogelijk maken (niet alleen elke rij zoals eerder getoond) : * Array (teksten) * Array (getallen)"
 • curprev 19:5119:51, 18 May 2020Han talk contribs 20,664 bytes −5 Created page with "===Vraag met X en Y schaal==="
 • curprev 19:5019:50, 18 May 2020Han talk contribs 20,669 bytes +13 Created page with "Als je de resultaten van subvragen met ten minste één antwoord wilt exporteren / weergeven, gebruik dan deze syntaxis voor elke subvraag:"
 • curprev 19:5019:50, 18 May 2020Han talk contribs 20,656 bytes +23 Created page with "Om de subvraagtekst te tonen, moet je de schaal-ID toevoegen aan de tijdelijke aanduiding (hoewel de teksten voor beide schalen hetzelfde zijn). Dus in plaats van {q4_SQ001.qu..."
(newest | oldest) View (newer 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)