Actions

Cách giải quyết

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Workarounds and the translation is 100% complete.

Phần phụ giải pháp:


Nếu bạn đang tìm khắc phục sự cố chung, vui lòng kiểm tra Câu hỏi thường gặp chungCâu hỏi thường gặp về cài đặt của chúng tôi. Nếu bạn không thể tìm ra giải pháp cho vấn đề của mình, vui lòng mở một chủ đề mới tại diễn đàn của chúng tôi hoặc hỏi tại của chúng tôi /community-services/trò chuyện trực tiếp trực tiếp.

Xin lưu ý rằng các cách giải quyết được liên kết ở đây không phải là tiện ích mở rộng LimeSurvey chính thức mà là giải pháp do người dùng khác tự tạo ra.
Vì vậy, chúng tôi không thể hỗ trợ cho bất kỳ giải pháp nào trên các trang này.
Vui lòng liên hệ với những người dùng đã chia sẻ giải pháp của họ với cộng đồng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào."