Actions

Translations

Tab Separated Value survey structure/11/nl

From LimeSurvey Manual

Er is een regel voor elke groep, vraag, subvraag en antwoord.  Er zijn ook regels voor globale enquêtevariabelen en voor taalspecifieke variabelen.  De standaardtaal wordt eerst getoond, gevolgd door de andere talen.  Als er meerdere talen zijn wordt eerst de gehele inhoud voor de standaardtaal in het bestand opgenomen.  Daarna voor elke andere gebruikte taal, met natuurlijk dezelfde indeling.