Actions

Translations

SGQA identifier/28/nl

From LimeSurvey Manual

Je kunt het ook gebruiken in de query URL van een enquête om antwoorden vooraf in te vullen in de enquête. Voorbeeld: voor SGQA 1X6X121ab1, kan je query URL bevatten "&1X6X121ab1=J" om dat antwoord alvast in te vullen met een "J".