Actions

Translations

Quick start guide - LimeSurvey 3.0+/6/pl

From LimeSurvey Manual

Utwórz darmowe konto LimeSurvey

LimeSurvey pozwala każdemu użytkownikowi utworzyć darmowe konto w celu przetestowania jego możliwości i podstawowych funkcji. Aby go wypróbować, najedź myszką na zakładkę „Pricing”, która znajduje się na górnym pasku narzędzi LimeSurvey i poszukaj linku o nazwie "Editions & Pricing" znajdującego się pod napisem "LimeSurvey Pro":