Actions

Translations

Question types/171/nl

From LimeSurvey Manual

Het vraagtype Browserdetectie bepaalt de door de deelnemer gebruikte browser en besturingssysteem.