Actions

Translations

Question type - Short free text/16/nl

From LimeSurvey Manual


Toon rijen (display_rows)

Beschrijving

Hiermee kun je het aantal rijen aangeven dat zonder scrollbar toe te voegen wordt getoond. Als er meer rijen zijn dan hier ingevoerd wordt er een scrollbar getoond. Voor het vraagtype "Lange vrije tekst" is de standaardwaarde 5 en bij het vraagtype "Extra lange vrije tekst" is dat 30.

Geldige waarden

  • Een positief getal groter dan 0