Actions

Translations

Optional settings/13/sl

From LimeSurvey Manual

Pomni: začenši z 1.87 se ta nastavitev prepiše v oknu Globalnih nastavitev.

 • $emailmethod:  ta vrednost določa, kako bodo e-sporočila poslana. Na voljo so naslednje možnosti:
  • mail: uporabi notranji PHP program za pošiljanje e-pošte
  • sendmail: uporabi "sendmail" sistem za pošiljanje e-pošte
  • smtp: uporablja SMTP prenos. To možnost uporabite, kadar je LimeSurvey nameščen na strežniku, ki ni hkrati vaš strežnik za e-pošto.
 • $emailsmtphost: če ste nastavili na 'smtp' pri $emailmethod, potem je potrebno tukaj nastaviti SMTP strežnik. Če uporabljate Googlovo e-pošto, potem boste morda dodali številko vrat: $emailsmtphost = 'smtp.gmail.com:465';
 • $emailsmtpuser: če vaš SMTP strežnik potrebuje preverjanje pristnosti, potem to vrednost nastavite na vaše uporabniško ime, sicer pustite to možnost prazno.
 • $emailsmtppassword: če vaš SMTP strežnik potrebuje preverjanje pristnosti, potem to vrednost nastavite na vaše geslo, sicer pustite to možnost prazno.
 • $emailsmtpssl: nastavite to možnost na 'ssl' ali 'tls', da boste uporabili SSL/TLS način za SMTP povezavo
 • $maxemails: ta nastavitev določa, koliko povabil ali opomnikov v obliki e-sporočil lahko pošlje LimeSurvey v enem sklopu. Različni spletni strežniki imajo različne zmožnosti pošiljanja e-sporočil in v kolikor vaše ukazne datoteke (skripte) potrebujejo preveč časa za posredovanje kopice e-sporočil, lahko sistem javi časovno prekinitev in povzroča napake. Večina spletnih strežnikov lahko pošlje 100 e-sporočil naenkrat v 30 sekundah, kolikor znaša privzeti čas za za izvajanje PHP ukaznih datotek (skript). V kolikor dobivate sporočila o časovnih prekinitvah pri pošiljanju večje količine e-sporočil, zmanjšajte številko pri tej nastavitvi. S klikom na gumb za 'pošiljanje e-povabil' v orodni vrstici za delo z žetoni (pri tem niso v mislih gumbki na desni strani vsakega žetona) sistem pošlje največjo količino povabil v obliki e-sporočil in prikaže seznam uporabljenih naslovov. V kolikor povabila niso bila poslana vsem uporabnikom z žetoni, bo sistem javil sporočilo, iz katerega bo razvidna informacija, da so še vedno povabila na čakanju in prikazal povezavo, preko katere je možno poslati še preostala povabila. Preostala povabila ni nujno takoj poslati - uporabnik anketnega sistema se lahko odjavi in kasneje pošlje naslednjo skupino povabil.