Actions

Translations

Optional settings/10/sl

From LimeSurvey Manual

Odzivanje anket

  • $allowmandbackwards: če je ta možnost nastavljena na 1, se bodo anketiranci lahko premikali na prejšnje vprašanje tudi če niso odgovorili na predpisano vprašanje. Če pa je nastavljeno na 0, pa bodo morali anketiranci najprej odgovoriti na predpisano vprašanje tudi če se bodo želeli le premakniti na prejšnje vprašanje.
  • $deletenonvalues: uporabite to nastavitev previdno. Privzeto (vrednost 1) bodo vsa nepomembna vprašanja v podatkovni zbirki izničena. S tem je zagotovljeno, da so podatki v celotni podatkovni zbirki povsem usklajeni. Obstajajo pa redki primeri, kadar bi morda želeli obdržati nepomembne vrednosti (v tem primeru mora biti ta možnost nastavljena na 0). Recimo da sprašujete anketirance po spolu in anketiranec pomotoma odgovori 'ženski' ter nato odgovarja na nekaj tipičnih vprašanj postavljenih za anketiranke (vprašanja, ki so pogojno postavljena samo anketirankam in so tako smiselna samo za ženske). Nato se anketiranec zave svoje napake in se vrne na prejšnja vprašanja ter popravi odgovor pri vprašanju o spolu na 'moški'. Ko v tem primeru nadaljuje z reševanjem ankete, postanejo odgovori na vprašanja za anketiranke nepomembni. Če je možnost $deletenonvalues nastavljena na 1, bodo te nepomembne vrednosti v podatkovni zbirki izničene.  Če pa je nastavljeno $deletenonvalues==0, njegovi zmotni odgovori ne bodo izbrisani in bodo prisotni v podatkovni bazi pri analizi rezultatov.
  • $shownoanswer: kadar vprašanje tipa radijski gumb/izbira, ki omogoča urejanje odgovorov (vprašanja seznami in lestvice) ni obvezno in nastavite to možnost na '1' (privzeto), se prikaže dodaten vnos 'Brez odgovora' za vsako podvprašanje. Tako lahko anketiranci izberejo, da na vprašanje ne bodo odgovarjali. Nekateri uporabniki imajo raje, da ta možnost ni na voljo; v tem primeru je potrebno to nastaviti izklopiti z nastavitvijo na '0'. (začenši z 1.87 se ta nastavitev prepiše v oknu Globalnih nastavitev)
  • $printanswershonorsconditions: ta možnost določa ali bo aplikacija za tiskanje odgovorov prikazala vnose za vprašanja, ki so bila skrita s pomočjo pogojevanja. (Privzeto: 1 = skrije odgovore vprašanj, ki so skrita s pomočjo pogojev)
  • $hide_groupdescr_allinone: ta nastavitev je pomembna za vse ankete, ki uporabljajo pogoje uvedenimi z LimeSurvey-em 1.85RC3. Kadar je ta možnost nastavljena na resnično (true), potem je ime skupine in opis skrit, če so tudi vsa vprašanja v skupini skrita (privzeto: true (skrij ime skupine in opis, kadar so vsa vprašanja v skupini skrita s pogoji))
  • $showpopups:  prikaže pojavno okno s sporočilom, če na predpisano ali pogojno vprašanje ni bilo danega pravilnega odgovora. 1=prikaže pojavno okno s sporočilom (privzeto), 0=Prikaže sporočilo na isti strani, -1=Ne prikaže nobenega sporočila (v tem primeru bodo anketiranci še vedno videli posebne namige pri vprašanjih, na katera je potrebno odgovoriti).