Actions

Translations

New Template System in LS3.x/83/nl

From LimeSurvey Manual

'force_xmlsettings_for_survey_rendering' => true, // Maak deze regel actief als je het XML-bestand wil gebruiken in plaats van de database (voor gemakkelijker ontwikkeling van het thema)