Actions

Translations

New Template System in LS3.x/57/nl

From LimeSurvey Manual

Door het gebruik van de thema-editor krijg je een goed beeld van de architectuur van het nieuwe thema-systeem. Wees voorzichtig als je de CSS in het thema fruity aanpast, de meeste definities gebruiken de selector ".fruity" (een class van de body).