Actions

Translations

New Template System in LS3.x/145/nl

From LimeSurvey Manual

Dit gedeelte is gerelateerd aan de optie van het thema. Het zal worden gebruikt om de ingediende "opties" van de tabel template_configuration als een json array te vullen.