Actions

Translations

Global settings/13/sl

From LimeSurvey Manual

Orange Arrow 1.pngNastavite lahko če in kako pogosto LimeSurvey preverja posodobitve. Če je nadgradnja najdena, jo lahko izvedete ročno (s prenosom novega LimeSurvey-evega paketa in sledite navodila za nadgradnjo) ali uporabite orodje ComfortUpdate.
Orange Arrow 2.png V tem območju lahko preverite za možnimi LimeSurvey-evimi nadgradnjami.
Orange Arrow 3.png Lahko nastavite vrste posodobitev, ki bodo priglašene. V stabilnih namestitvah je priporočena nastavitev "For stable versions". (New in 2.00 )