Actions

Translations

ExpressionScript sample surveys/79/nl

From LimeSurvey Manual

  1. em_validation_q : een vergelijking die bepaalt of de hele vraag valide is.
  2. em_validation_q_tip : het bericht dat wordt weergegeven als niet aan de criteria wordt voldaan.
  3. em_validation_sq : de vergelijking die bepaalt of elke subvraag (array-cel) valide is.
  4. em_validation_sq_tip : het bericht dat wordt weergegeven als niet aan de subvraag is voldaan.