Actions

Translations

Display/Export survey/41/nl

From LimeSurvey Manual

Het heeft dezelfde voor- en nadelen als het queXML-formaat. Het verschil gaat over de mogelijkheid die deze optie biedt aan de enquête-administrateurs om de pdf te bewerken voordat deze wordt geëxporteerd. Nadat de optie is geselecteerd, worden de volgende standaardopties geladen: