Actions

Template

Bản mẫu:Tính năngBắt đầu

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Template:FeatureStarting and the translation is 100% complete.

{{Gợi ý|Text=Tính năng này có sẵn bắt đầu từ phiên bản {{{1}}}}

Cách sử dụng

  • {{Tính năngBắt đầu|v=2.0}}
  • {{Tính năngBắt đầu|2.0}}


 Hint: This features is available starting in version 2.0
 Hint: This features is available starting in version 2.0