Actions

QS

QS:Sử dụng danh sách thả xuống

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Use dropdown and the translation is 100% complete.


Sử dụng hộp thả xuống (use_dropdown)

Sự miêu tả

Nếu chức năng này được bật, bố cục tùy chọn câu trả lời sẽ sử dụng hộp thả xuống thay vì nút radio.

Các tùy chọn có sẵn

  • Bật - hộp thả xuống được sử dụng.
  • Tắt (mặc định) - các nút radio được sử dụng.


Danh mục:Cài đặt câu hỏiDanh mục:Tùy chọn hiển thị câu hỏi