Actions

QS

QS: Styl wiadomości dotyczący ograniczenia czasowego

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Time limit message style and the translation is 100% complete.


Styl CSS wiadomości dotyczącej limitu czasu (time_limit_message_style)

Opis

Pozwala (i zastępuje domyślną) stylizację CSS używaną do wyświetlania komunikatu o przekroczeniu limitu czasu. Jeśli atrybut nie istnieje, zostanie użyta domyślna wartość stylu tego atrybutu, czyli: 'top: 10px; po lewej: 35%; szerokość: 30%; wysokość: 60px; dopełnienie: 16px; obramowanie: 8 pikseli ciągłych #555; kolor tła: biały; indeks Z: 1002; wyrównanie tekstu: do środka; przepełnienie: auto”.

Każdy tekst wprowadzony do tego atrybutu zastąpi cały domyślny styl CSS, dlatego należy zachować ostrożność podczas wprowadzania wartości tego atrybutu. Zdecydowanie zaleca się ponowne użycie wartości indeksu z lub przynajmniej wartość indeksu z jest wyższa niż wartość użyta dla atrybutu „time_limit_warning_message_style” (który domyślnie wynosi 1001).

Przykład

Ustaw na: góra: 10px; po lewej: 35%; szerokość: 30%; wysokość: 60px; dopełnienie: 16px; obramowanie: 8 pikseli ciągłych #555; kolor tła: czarny; kolor biały; indeks Z: 1010; wyrównanie tekstu: do środka; przepełnienie: auto


Kategoria:Ustawienia pytańKategoria:Opcje licznika pytań