Actions

QS

QS:Giới hạn thời gian

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Time limit and the translation is 100% complete.


Giới hạn thời gian (time_limit)

Sự miêu tả

Việc đặt thuộc tính time_limit cho một câu hỏi sẽ khiến đồng hồ đếm ngược bắt đầu đếm ngược ngay khi câu hỏi/trang đó được tải. Khi đồng hồ đếm ngược hết thời gian, câu hỏi sẽ tự động chuyển sang trang tiếp theo hoặc chuyển sang chế độ chỉ đọc.

Giá trị hợp lệ

  • Bất kỳ số nguyên dương nào

Ví dụ

Đặt thành 240 để đếm ngược từ 4 phút (240 giây).


Danh mục:Cài đặt câu hỏiDanh mục:Tùy chọn hẹn giờ câu hỏi