Actions

QS

QS: Lặp lại tiêu đề

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Repeat headers and the translation is 100% complete.


Lặp lại tiêu đề (repeat_headers)

Sự miêu tả

Tùy chọn này có thể được sử dụng nếu bạn thêm vào một câu hỏi nhiều câu hỏi phụ. Nếu đúng như vậy, hãy sử dụng tùy chọn này để cho LimeSurvey biết sau bao nhiêu câu hỏi phụ mà các tiêu đề nên được lặp lại.

Giá trị hợp lệ

  • Bất kỳ giá trị số nguyên nào;
  • Giá trị mặc định là 0 - chức năng tiêu đề lặp lại bị vô hiệu hóa.


Danh mục:Cài đặt câu hỏiDanh mục:Tùy chọn hiển thị câu hỏi