Actions

QS

QS: Thứ tự ngẫu nhiên

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Random order and the translation is 100% complete.


Thứ tự trả lời ngẫu nhiên (random_order)

Sự miêu tả

Template:Cảnh báo

Thuộc tính này khiến LimeSurvey bỏ qua thứ tự hiện có của các tùy chọn/câu hỏi phụ hiện có và thay vào đó nó sắp xếp chúng một cách ngẫu nhiên. Tùy chọn này cho phép người tạo khảo sát giảm bớt thành kiến khảo sát. Xin lưu ý rằng nếu câu hỏi có câu hỏi phụ thì thứ tự câu hỏi phụ sẽ được sắp xếp ngẫu nhiên chứ không phải thứ tự các phương án trả lời.

Các tùy chọn có sẵn

  • Có - Chọn ngẫu nhiên khi người tham gia khảo sát
  • Không (mặc định)


Ví dụ

Xem ví dụ này (liên kết bên ngoài) để hiểu rõ hơn cách sử dụng các tính năng ngẫu nhiên khác nhau của LimeSurvey.

Danh mục:Cài đặt câu hỏiDanh mục:Tùy chọn hiển thị câu hỏi