Actions

QS

QS: Wieloelastyczny min

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Multiflexible min and the translation is 100% complete.


Wartość minimalna (multiflexible_min)

Opis

Opcja „Multiflexible_min” jest dostępna tylko w przypadku pytania typu „Tablica (Liczby)”.

Ustawia minimalną wartość liczbową dla list rozwijanych.

Prawidłowe wartości

  • Dowolna wartość całkowita
  • Dowolna liczba
  • Dowolny Kod SGQA
  • Dowolny kod pytania (nazwa zmiennej)
  • Dowolne równanie przy użyciu składni Menedżer wyrażeń, bez otaczających nawiasów klamrowych.

Przykład

Aby ustawić listę rozwijaną zaczynającą się od 7, ustaw ten atrybut na 7.


Kategoria:Ustawienia pytańKategoria:Opcje wyświetlania pytań