Actions

QS

QS:Nhận đơn hàng q trước

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Get order previous q and the translation is 100% complete.


Nhận yêu cầu từ câu hỏi trước (get_order_previous_q)

Sự miêu tả

Chức năng này được sử dụng khi bạn muốn giữ nguyên thứ tự của các câu hỏi phụ so với câu hỏi trước đó. Điều này hữu ích nếu câu hỏi đó đã bật randomization.

Giá trị hợp lệ

  • Bất kỳ mã câu hỏi nào


Danh mục:Cài đặt câu hỏiDanh mục:Tùy chọn hiển thị câu hỏi