Actions

QS

QS:Em mẹo vuông xác thực

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Em validation sq tip and the translation is 100% complete.


Mẹo cho phương trình xác thực câu hỏi phụ (em_validation_sq_tip)

Sự miêu tả

Nếu bạn đang sử dụng em_validation_sq, đây là thông báo/mẹo tùy chọn sẽ được hiển thị nếu câu trả lời được giới thiệu không chính xác.

Giá trị hợp lệ

  • Bất kỳ chuỗi nào

Ví dụ

  • Tiếp tục ví dụ về xác thực email, mẹo có thể là "Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ."


Danh mục:Cài đặt câu hỏiDanh mục:Tùy chọn logic câu hỏi