Actions

QS

QS:Em xác nhận q mẹo

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Em validation q tip and the translation is 100% complete.


Mẹo cho toàn bộ phương trình xác thực câu hỏi (em_validation_q_tip)

Sự miêu tả

Nếu bạn đang sử dụng phương trình xác thực câu hỏi, bạn có thể sử dụng hộp này để hiển thị thông báo tùy chọn dưới dạng câu hỏi mẹo về cách điền câu hỏi.

Giá trị hợp lệ

  • Bất kỳ chuỗi hoặc phương trình nào sử dụng cú pháp ExpressionScript.

Ví dụ

Xem ví dụ từ phương trình xác thực câu hỏi phần wiki- nó cho thấy cách điều chỉnh mẹo để hiển thị những phần nào của một câu hỏi văn bản ngắn không đạt tiêu chí xác thực.


Danh mục:Cài đặt câu hỏiDanh mục:Tùy chọn logic câu hỏi