Actions

QS

QS:Dấu phân cách thả xuống

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Dropdown separators and the translation is 100% complete.


Dấu phân cách thả xuống (dropdown_separators)

Sự miêu tả

Trong các câu hỏi thang đo kép có bật tùy chọn thả xuống, nếu thuộc tính này được đặt, bố cục sẽ sử dụng văn bản được cung cấp làm dấu phân cách giữa các hộp thả xuống tương ứng với từng thang đo.

Giá trị hợp lệ

  • Bất kỳ chuỗi văn bản nào.

Ví dụ


Danh mục:Cài đặt câu hỏiDanh mục:Cài đặt câu hỏi nâng cao