Actions

QS

QS:Ngày thả xuống năm tối thiểu

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Dropdown dates year min and the translation is 100% complete.


Năm tối thiểu (dropdown_dates_year_min)

Sự miêu tả

Thuộc tính câu hỏi này có thể được sử dụng để đặt giá trị năm tối thiểu cho câu hỏi lịch. Nó áp dụng cho biến thể thả xuống và biến thể bật lên của lịch.

Giá trị hợp lệ

Giá trị năm bất kỳ


Danh mục:Cài đặt câu hỏiDanh mục:Cài đặt câu hỏi nâng cao