Actions

Projektowanie ankiety

From LimeSurvey Manual


Każda ankieta w LimeSurvey musi mieć zdefiniowane trzy elementy. Są to:

  • Nazwa ankiety
  • Co najmniej jedna grupa pytań
  • Co najmniej jedno pytanie

Opcjonalne elementy ankiety to:

  • Lista odpowiedzi dla wymagających tego typów pytań
  • Modyfikowalne etykiety/zbiory etykiet
  • Warunki powiązań między pytaniami decydujące o wyświetleniu lub nie danego pytania

Nazwa ankiety to informacja o tym czego dana ankieta będzie dotyczyła. W dziale tym można ustawić także szereg opcji decydujących o konfiguracji ankiety takich jak: informacja powitalna, opis ankiety, informacje kontaktowe administratora ankiety, wygląd ankiety i wiele innych.

Każda ankieta podzielona jest na grupy zawierające pytania. Pozwala to na organizowanie pytań w grupy pytań logicznie ze sobą powiązanych. Każda grupa posiada swoją nazwę i opis. Poprawna ankieta musi zawierać co najmniej jedną grupę pytań, nawet wtedy gdy nie chcesz dzielić swoich pytań w jednorodne grupy.

Pytania są sednem każdej ankiety. Nie ma żadnego ograniczenia ilości wprowadzonych pytań albo ilości pytań w ramach jednej grupy. Każde pytanie zawiera zdanie w formie pytania wyświetlanego użytkownikowi oraz, w przypadku gdy jego typ tego wymaga, zestaw odpowiedzi, których się spodziewa twórca ankiety. Do każdego pytania można również wprowadzić krótki tekst wyświetlany podczas udzielania odpowiedzi, a który może być pomocny dla wypełniających ankietę. Możliwe również jest zdefiniowanie pytania jako pytania obowiązkowego, na które użytkownik ankiety będzie musiał udzielić odpowiedzi przed przejściem do następnego pytania..

Typy pytań

Wszystkie typy pytań dostępnych w skrypcie LimeSurvey opisane zostały w dziale: http://www.limesurvey.org/index.php?option=com_content&task;=view&id;=16&Itemid;=31