Actions

Liệt kê các nhóm câu hỏi

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page List question groups and the translation is 100% complete.

Giới thiệu

Để xem tất cả các nhóm câu hỏi của một cuộc khảo sát, từ tab Cài đặt, hãy chọn Liệt kê các nhóm câu hỏi.


https://manual.limesurvey.org/Survey_menu#List_question_groups


Tập tin:List_question_groups_access.png


Trang Nhóm câu hỏi trong khảo sát này sẽ được hiển thị.


Nhóm câu hỏi trong khảo sát này

Hộp tìm kiếm ở đầu bảng nhóm câu hỏi cho phép bạn tìm kiếm nhóm theo tên.


Các cột của bảng là:

 • ID nhóm: ID của nhóm câu hỏi.
 • Thứ tự nhóm: Thứ tự các nhóm câu hỏi.
 • Tên nhóm: Tên của nhóm.
 • Mô tả: Mô tả nhóm câu hỏi.


Template:Lưu ý


 • Nút thao tác nhanh: Bốn nút thao tác nhanh được hiển thị:
  • Thêm câu hỏi mới vào nhóm: Cho phép bạn thêm câu hỏi mới vào nhóm mong muốn.
  • Chỉnh sửa nhóm: Cho phép bạn chỉnh sửa nhóm câu hỏi.
  • Tóm tắt nhóm: Chuyển hướng bạn đến trang tóm tắt của nhóm tương ứng. Phần tóm tắt bao gồm tiêu đề và mô tả của nhóm câu hỏi. Nếu được bật (các trường không trống), nhóm ngẫu nhiên và thuộc tính phương trình liên quan cũng sẽ được liệt kê.
  • Delete group: Xóa một nhóm. Nếu nhấp vào, một thông báo bật lên xác nhận sẽ được hiển thị trên màn hình.


Từ phía dưới bên phải của bảng, bạn có thể chọn số hàng (mục nhập) bạn muốn hiển thị trên mỗi trang.


Template:Lưu ý