Actions

LDAP-instellingen

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page LDAP settings and the translation is 100% complete.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Tiếng Việt • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎magyar • ‎polski • ‎português • ‎română • ‎slovenščina • ‎български • ‎日本語
Important.png  Attentie : Deze functie is voor het importeren van tokens via LDAP. Als je LDAP-authentificatie nodig hebt, lees dan AuthLDAP plugin


Algemeen

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet je LDAP-support in config.php inschakelen en de parameters in config/ldap.php instellen.

Important.png  Om LDAP te kunnen gebruiken, moet de LDAP-module in PHP geïnstalleerd zijn. Extensie installeren.


Inschakelen LDAP

 • $enableLdap: als je LDAP wilt gebruiken, dan moet je deze parameter in config.php op "true" zetten (standaard: "false"):
'config'=>array(
		'debug'=>0,
		'debugsql'=>0,
		'enableLdap'=>true,
	)

Definiëren LDAP-servers

Definieer eerst de LDAP-server connectie-opties in application/config/ldap.php. Voor elke server zijn er de volgende opties:

 • $serverId: een integer die de LDAP-server identificeert. Het wordt gebruikt in query definities om de server aan een specifieke query te koppelen (bind).
 • $ldap_server[$serverId]['server']: het IP-adres of DNS-naam van de LDAP-server. Als je SSL secured connections (LDAPs of LDAP+Start-TLS) gebruikt dan moet deze naam overeenkomen met het server Certificaat CN (of SubjectAlternativeName)
 • $ldap_server[$serverId]['protoversion']: kan zijn 'ldapv2' of 'ldapv3' afhankelijk van het door je server ondersteunde protocol. Voorkeur: 'ldapv3'. Als je encrypted verbindingen wilt gebruiken, dan is LDAP ondersteunt in de 'ldapv2' mode terwijl Start-TLS de encryptie-methode is voor 'ldapv3'
 • $ldap_server[$serverId]['encrypt']: definieert de gebruikte encryptie-methode. 'ldaps' wordt ondersteunt voor 'ldav2' servers, 'start-tls' voor 'ldapv3' servers. Het 'none' keyword wordt gebruikt voor cleartext LDAP-communications
  • Vergeet niet dat voor 'ldaps' of 'start-tls' encryptie, de server het LDAP server certificaat moet kunnen controleren. Dus je moet de Certificate Authority in je openldap library definiëren (meestal wordt dit voor linux gedaan in het bestand /etc/openldap/ldap.conf)
 • $ldap_server[$serverId]['referrals']: boolean parameter definieert of doorverwijzingen moeten worden gevolgd (gebruik "false" voor ActiveDirectory)
 • $ldap_server[$serverId]['encoding']: optionele parameter die de gebruikte encoding aangeeft die gebruikt wordt in de LDAP-map om strings op te slaan. Dit hoef je meestal niet te doen, omdat de standaard voor encoding 'utf-8' is. Als je echter Active Directory gebruikt en je hebt problemen met het importeren van strings met accenten, probeer dan deze parameter in te stellen op de door jou gebruikte encoding (bijvoorbeeld 'cp850' voor West Europa). Je ziet een lijst met ondersteunde encodings als je kijkt in de dropdownlijst 'karakterset van het bestand' bij de functie Importeer toegangscodes uit CSV-bestand.

Daarna moet je aangeven welke authenticatie nodig is om toegang te krijgen tot de map. Als anonieme toegang is toegestaan, dan moet je de volgende twee parameters niet zetten en anders dus wel:

 • $ldap_server[$serverId]['binddn']: DN van de LDAP-gebruiker die de map mag lezen
 • $ldap_server[$serverId]['bindpw']: Password van de bovenstaande LDAP-gebruiker.

Als je meerdere LDAP-servers definieert, voeg dan de volgende regel toe:

 • $serverId++.

Definiëren queries in config/ldap.php

LET OP: wanneer er een ldap attribuutnaam wordt gebruikt in een van deze parameters, gebruik dan alleen kleine letters: dus displayname en NIET displayName.

Bekijk het bestand config/ldap.php, het bevat voorbeelden van de configuratie.

Eenvoudige queries

Een eenvoudige query filtert LDAP-entries op grond van hun attributen en de plaats. Dit is normaal gesproken genoeg voor ActiveDirectory.

 • $query_id: is het ID van de LDAP-query
 • $ldap_queries[$query_id]['ldapServerId']: verbind de query met een specifieke server
 • $ldap_queries[$query_id]['name']: Tekst die de query beschrijft. Het wordt in de GUI getoond
 • $ldap_queries[$query_id]['userbase']: Root DN voor zoeken gebruiker
 • $ldap_queries[$query_id]['userfilter']: filter dat gebruikt wordt om mogelijke gebruikers te selecteren. Het moet tussen haakjes staan
 • $ldap_queries[$query_id]['userscope']: scope van de LDAP zoeken naar gebruikers ('base', 'one' or 'sub')
 • $ldap_queries[$query_id]['firstname_attr']: Ldap attribuut gekoppeld met de voornaam van de toegangscode
 • $ldap_queries[$query_id]['lastname_attr']: Ldap attribuut gekoppeld met de achternaam van de toegangscode
 • $ldap_queries[$query_id]['email_attr']: Ldap attribuut gekoppeld met het e-mailadres van de toegangscode.

Optioneel kun je meer informatie ophalen uit de directory:

 • $ldap_queries[$query_id]['token_attr']: Ldap attribuut gekoppeld met de toegangscode
 • $ldap_queries[$query_id]['language']: Ldap attribuut gekoppeld met de taalcode van de gebruiker
 • $ldap_queries[$query_id]['attr1']: Ldap attribuut gekoppeld met het attribuut_1 veld
 • $ldap_queries[$query_id]['attr2']: Ldap attribuut gekoppeld met het attribuut_2 veld

Gecombineerde groep queries met DN leden

Nu gaan we een moeilijkere query maken.

De volgende queries gebruiken eerst een LDAP-zoek naar de LDAP-groepen. Een LDAP-groep is een LDAP-entry die referenties naar gebruikers bevat in de vorm van:

 • user-id's van gebruikers (bijvoorbeeld posixGroups)  ==> Lees de volgende paragraaf
 • Of user-DN's (bijvoorbeeld groupofnames en groupofuniquenames) ==> zie hieronder

We hebben hier groepen die user-DN's bevatten:

 • definieer $query_id, $ldap_queries[$query_id]['ldapServerId'], $ldap_queries[$query_id]['name'] zoals hierboven uitgelegd.

Definieer dan de filter parameters van de groep:

 • $ldap_queries[$query_id]['groupbase']: de Root DN waarvandaan je wilt beginnen met zoeken naar groepen
 • $ldap_queries[$query_id]['groupfilter']: het LDAP-filter die de mogelijke groepen zal selecteren
 • $ldap_queries[$query_id]['groupscope']: de scope van het LDAP-zoeken naar groepen ('on', 'base' of 'sub')
 • $ldap_queries[$query_id]['groupmemberattr']: naam van het LDAP-attribuut in de groep dat referenties naar gebruikers zal bevatten
 • $ldap_queries[$query_id]['groupmemberisdn']: TRUE

Nu is alles ingesteld om de eerste LDAP-zoekopdracht naar gebruikers behorend tot geselecteerde groepen te doen. Je kunt echter nog wel beperken welke van de gevonden gebruikers geselecteerd zal worden, door nog een filter te gebruiken. Dit is natuurlijk optioneel:

 • $ldap_queries[$query_id]['userbase']: Base DN voor het LDAP-zoeken naar gebruikers (alleen gevonden gebruikers behorend bij deze base selecteren)
 • $ldap_queries[$query_id]['userscope']: Scope voor het zoeken (alleen gevonden gebruikers met deze userbase+scope selecteren)
 • $ldap_queries[$query_id]['userfilter']: filter op elke gevonden gebruiker te gebruiken (op de attributen van die gebruiker) om een andere selectie toe te voegen.

Gecombineerde groep queries met UID leden

We laten nu zien hoe je een gecombineerde groep query met groepsleden kunt maken, de leden zijn user UIDs en niet User DNs.

Net als bij groep queries met DNs leden, gebruiken deze queries een eerste LDAP-zoek naar LDAP-groepen en haalt de leden op. Deze leden worden dan gefilterd. Er moet een parameter worden ingesteld om het gebruikersattribuut te definiëren dat overeen moet komen met het UID van het lid/member gevonden in de groepen.

We bekijken de verplichte parameters:

 • defineer $query_id, $ldap_queries[$query_id]['ldapServerId'], $ldap_queries[$query_id]['name'] zoals hierboven uitgelegd

Definieer dan de groep filter parameters:

 • $ldap_queries[$query_id]['groupbase']: de root DN waar vandaan je met zoeken naar groep entries wilt beginnen
 • $ldap_queries[$query_id]['groupfilter']: het LDAP-filter om de mogelijke groep entries te selecteren
 • $ldap_queries[$query_id]['groupscope']: de scope van het zoeken naar groepen ('on', 'base' of 'sub')
 • $ldap_queries[$query_id]['groupmemberattr']: naam van het LDAP-attribuut in de groep entry die de referenties naar de gebruikers bevat
 • $ldap_queries[$query_id]['groupmemberisdn']: FALSE
 • $ldap_queries[$query_id]['useridattr']: naam van het attribuut van de gebruiker dat moet overeenkomen met het UID in de groepsleden

Nu is alles ingesteld om de eerste LDAP-zoekopdracht naar gebruikers behorend tot de geselecteerde groepen te doen, met een automatisch gevuld filter op gebruiker.

Je kunt echter nog wel beperken welke van de gevonden gebruikers geselecteerd zal worden, door het automatische filter nog aan te vullen. Dit is natuurlijk optioneel:

 • $ldap_queries[$query_id]['userbase']: Base DN van het LDAP zoeken (alleen gebruikers behorend bij deze base selecteren)
 • $ldap_queries[$query_id]['userscope']: Scope voor het zoeken (alleen gebruikers met deze userbase+scope selecteren)
 • $ldap_queries[$query_id]['userfilter']: filter op elke gevonden gebruiker te gebruiken (op de attributen van die gebruiker) om een andere selectie toe te voegen.

En hoe zit het met Active Directory?

Active Directory (AD) is een Microsoft registry die gelezen kan worden met het LDAP-protocol.

Het is dan mogelijk om de inhoud te gebruiken voor LimeSurvey token queries, maar dat vereist kennis over hoe Active Directory is georganiseerd.

 • De LDAP root base is dc=my_windows_domain_name,dc=dns_suffix2,dc=dns_suffix1

==> Voorbeeld: als je bedrijf een DNS domein 'my-company.com' heeft en je Windows domein is 'employees', dan is je root base dc=employees,dc=my-company,dc=com

 • Gebruikers en gebruikersgroepen worden opgeslagen onder cn=Users,dc=my_windows_domain_name,dc=dns_suffix2,dc=dns_suffix1 (dit is dus niet ou=users)
 • Active Directory groepen
  • Groepsobjecten bevatten DN of leden in hun 'member' attribuut.
  • Groepslidmaatschap wordt ook opgeslagen in het memberOf attribuut per gebruiker. Dit attribuut bevat DNs van groepen waartoe een gebruiker behoort
  • Enkele groepen staan in CN=Builtin,dc=my_windows_domain_name,dc=dns_suffix2,dc=dns_suffix1
   • Voorbeeld: cn=Administrator,CN=Builtin,dc=my_windows_domain_name,dc=dns_suffix2,dc=dns_suffix1

Het is soms lastig om een query te gebruiken op een active directory. Hier een mogelijke configuratie voor het verkrijgen van informatie uit een active directory:

//Verbinden met de active directory Server:
$serverId=0;
$ldap_server[$serverId]['server'] = "10.10.10.10";
$ldap_server[$serverId]['port'] = "389";
$ldap_server[$serverId]['protoversion'] = "ldapv2";
$ldap_server[$serverId]['encrypt'] = "none"; // Meestal staat encryptie niet standaard aan bij Active Direcory LDAP servers
$ldap_server[$serverId]['referrals'] = false;
$ldap_server[$serverId]['binddn'] = "domain\\user";
$ldap_server[$serverId]['bindpw'] = "userpassword";
//$ldap_server[$serverId]['binddn'] = "CN=user,OU=user_group,DC=xxx,DC=yyy"; deze gebruikt active directory niet, daarom hoef je hier geen "domain\\user" te gebruiken 
//voorbeeld query voor ophalen alle actieve gebruikers in een active directory:
$query_id=0;
$ldap_queries[$query_id]['ldapServerId'] = 0;
$ldap_queries[$query_id]['name'] = 'Staf met ingeschakeld account';
$ldap_queries[$query_id]['userbase'] = 'OU=USER_GROUP,DC=xxx,DC=yyy';
$ldap_queries[$query_id]['userfilter'] = '(&(objectClass=user)(!(userAccountControl=514)))';
//(!(userAccountControl=514)) je kunt niet een active directory vragen om een actieve gebruiker, maar wel om een niet inactieve gebruiker
$ldap_queries[$query_id]['userscope'] = 'sub';
$ldap_queries[$query_id]['firstname_attr'] = 'voornaam';
$ldap_queries[$query_id]['lastname_attr'] = 'sn';
$ldap_queries[$query_id]['email_attr'] = 'mail';
$ldap_queries[$query_id]['token_attr'] = ''; // Leeg laten voor generatie toegangscode door phpsv
$ldap_queries[$query_id]['language'] = '';
$ldap_queries[$query_id]['attr1'] = '';
$ldap_queries[$query_id]['attr2'] = '';
//Groepsfiltering was niet mogelijk in active directory, je moet een memberOf attribuut van een gebruiker toevoegen. Voorbeeld query voor het ophalen van alle actieve gebruikers die lid zijn van de "samplegroup" in active directory:
$query_id++;
$ldap_queries[$query_id]['ldapServerId'] = 0;
$ldap_queries[$query_id]['name'] = 'Alle leden van de samplegroup';
$ldap_queries[$query_id]['userbase'] = 'OU=USER_GROUP,DC=xxx,DC=yyy';
$ldap_queries[$query_id]['userfilter'] = '(&(objectClass=user)(memberOf=CN=samplegroup,OU=Group Global,OU=USER_GROUP,DC=xxx,DC=yyy)(!(userAccountControl=514)))';
$ldap_queries[$query_id]['userscope'] = 'sub';
$ldap_queries[$query_id]['firstname_attr'] = 'voornaam';
$ldap_queries[$query_id]['lastname_attr'] = 'sn';
$ldap_queries[$query_id]['email_attr'] = 'mail';
$ldap_queries[$query_id]['token_attr'] = ''; // Leeg laten voor generatie toegangscode door phpsv
$ldap_queries[$query_id]['language'] = '';
$ldap_queries[$query_id]['attr1'] = '';
$ldap_queries[$query_id]['attr2'] = '';

Voorbeeld gebruiker query:

$ldap_queries[$query_id]['userfilter'] = '(&('''objectCategory=Person''')(objectClass='''user''')(!('''userAccountControl=514''')))'; // Active directory herkent niet ingeschakelde accounts, we controleren daarom op niet uitgeschakelde gebruikers
 • Overweeg, om zoals voorgesteld in het config bestand, om (!(email=*)) toe te voegen aan je gebruikersfilters om gebruikers zonder e-mailadres over te slaan.

Voorbeeld groepsquery:

$ldap_queries[$query_id]['groupfilter'] = '(&(objectClass='''group''')(cn=Domain Admins))'; // Active directory gebruikt niet het standaard attribuutnaam voor groepen, dus gebruik daarom dit voorbeeld.

Informatie over de Active Directory LDAP-structuur op Active Directory Architecture en Active Directory Technical Specification.