Actions

Lặp lại khảo sát

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Iterate survey and the translation is 100% complete.

Chung

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể muốn thực hiện khảo sát định kỳ - sử dụng cùng một cấu trúc khảo sát cho cùng một nhóm người tham gia để so sánh phản hồi trước đó của một người tham gia với phản hồi được gửi vào các thời điểm khác nhau. Phương pháp này rất hữu ích trong việc phân tích xu hướng.

Ví dụ: trong một cuộc khảo sát về mức độ hài lòng dành cho những khách hàng mới mua ô tô, bạn có thể thực hiện khảo sát này một tháng sau khi mua, lặp lại sau 1 năm và so sánh các câu trả lời.

Đối với các cuộc khảo sát định kỳ như vậy, bạn có thể thấy thuận tiện khi để người tham gia xem bản khảo sát được điền sẵn các câu trả lời trước đó của họ khi họ tham gia khảo sát lần thứ hai.

Hãy làm theo các bước bên dưới để sử dụng chức năng "Khảo sát lặp lại" của LimeSurvey:

Điều kiện tiên quyết

Điều kiện tiên quyết:


Template:Lưu ý

Cách chạy nó

Kích hoạt khảo sát và thu thập câu trả lời từ những người tham gia của bạn.

Để thực hiện cùng một khảo sát lần thứ hai:

  • Không hủy kích hoạt khảo sát sau khi nhóm phản hồi đầu tiên được ghi lại
  • Nhấp vào menu Phản hồi' rồi nhấp vào Phản hồi & thống kê' :  • Nhấp vào tùy chọn Hiển thị phản hồi (nằm trên thanh công cụ chính) để truy cập bảng phản hồi
  • Chọn tất cả các phản hồi đã gửi và xuất chúng để bạn có thể so sánh chúng với những phản hồi mới sau này:  • Khi bạn đã lưu câu trả lời của mình, hãy nhấp vào nút Lặp lại khảo sát nằm trên thanh công cụ trên cùng:


File:Iterate Survey - location.png  • Điều này sẽ:
    • Đặt lại tất cả trạng thái mã thông báo thành "không được sử dụng",
    • Đặt lại tất cả trạng thái phản hồi thành "chưa gửi".