Actions

Identyfikacja SGQA

From LimeSurvey Manual

Informacje podstawowe

Identyfikacja SGQA (Survey/Group/Question/Answer) jest zaimplementowanym w skrypcie skrótem do konkretnego wariantu odpowiedzi w ramach danego pytania. Każda ankieta, grupa, pytanie oraz warian odpowiedzi posiadają swój unikalny identyfikator, pod którym są zapisane w bazie danych. Możesz zobaczyć te identyfikatory w panelu administracji w pasku zawierającym nazwę ankiety/grupy/pytania.

SGQA.png

Aby stworzyć identyfikator SGQA należy złożyć identyfikatory ankiety, grupy itd. do siebie, oddzielając każdą z nich od reszty literą "X".

Identyfikator dla pytań z jednym wariantem odpowiedzi

Jeśli Twoja ankieta posiada numer ID 1, grupa ID 6 a pytanie ID 12, to identyfikator dla tego typu pytań powinien wyglądać następująco:

1X6X12

Identyfikator dla pytań z jednym wariantem odpowiedzi wykorzystującym zestaw etykiet

W przypadku pytań wykorzystujących zestawy etykiet poszczególna odpowiedź ze zbioru musi być także zdefiniowana. Dodaj zatem do kodu identyfikator zbioru etykiet lecz z pominięciem znaku "X". Jeśli Twoja ankieta posiada numer ID 1, grupa ID 6, pytanie ID 12 a poszczególny zestaw etykiet ma identyfikator "lab1", wtedy identyfikator SGQA powinien wyglądać następująco:

1X6X12lab1

Identyfikator dla pytań wielokrotnego wyboru

Dla pytań pozwalających na wielokrotny wybór odpowiedzi budowa identyfikatora SGQA równiez odbywa się porzez dodanie kodu odpowiedzi z pominięciem znaku "X". Jeśli Twoja ankieta posiada numer ID 1, grupa ID 6, pytanie ID 12 a poszczególna odpowiedź ma identyfikator "ber1", wtedy identyfikator SGQA powinien wyglądać następująco:

1X6X12ber1