Actions

Dodawanie wariantów odpowiedzi

From LimeSurvey Manual


Niektóre typy pytań wymagają wprowadzenia od twórcy ankiety listy odpowiedzi, spośród których może wybierać każdy wypełniający ankietę lub nagłówków dla pól, w których wpisywane są odpowiedzi. Aby dodać wariant odpowiedzi należy kliknąć na ikonę Answers.png "Dodaj/Edytuj odpowiedzi do tego pytania" w polu edycji danego pytania..

Podczas dodawania odpowiedzi należy wprowadzić "Kod odpowiedzi", "Odpowiedź" oraz ustawić odpowiedź, która ma się pojawiać jako domyślna.

  1. Kod odpowiedzi: Te dane będą wykorzystywane podczas eksportu wyników odpowiedzi do arkusza kalkulacyjnego. Możesz wybrać dowolny ciąg zawierający maksimum 5 znaków. Ciąg powinien składać się ze znaków alfa-numerycznych.
  2. Odpowiedź: Odpowiedź, która będzie wyświetlana podczas wypełniania ankiety. Począwszy od wersji 1.49RC istnieje możliwość wprowadzenia odpowiedzi należących do dwóch przeciwstawnych biegunów znaczeniowych, z pominięciem odpowiedzi tzw. pośrednich. W tym celu należy wprowadzić odpowiedzi skrajne i rozdzielić je znakiem '|'. Przykładowo: Jeśli chcesz mieć 'Zdecydowanie się zgadzam' i 'Zdecydowanie się nie zgadzam' na przeciwstawnych biegunach skali, po prostu wprowadź w pole odpowiedzi 'Zdecydowanie się zgadzam|Zdecydowanie się nie zgadzam'. Funkcjonalność ta dostępna jest dla pytań o typie macierzowym z dowolnym zbiorem etykiet wyświetlanym w jednym wierszu i jest przydatna dla budowy skali semantycznej.
  3. Kolejność: Pozwala na ustawienie kolejności wyświetlanych odpowiedzi. Dostępne przyciski "W górę" i "W dół" przy każdej z odpowiedzi pozwalają na dowolna aranżację ich wyświetlania.
  4. Domyślna: Jedna z odpowiedzi może być odpowiedzią domyślną, która będzie wyświetlana razem z pytaniem i w razie braku dokonania jej zmiany będzie uwzględniona jako odpowiedź przy wypełnianiu ankiety. Jeśli chcesz ustawić daną odpowiedź jako domyślną ustaw wartosć "Y" dla tego parametru pytania. Jeśli nie wybierzesz żadnej domyślnej odpowiedzi i dane pytanie nie będzie pytaniem obowiązkowym, a użytkownik podczas dokonywania odpowiedzi na dane pytanie nie dokona żadnych zmian wówczas skrypt nie zarejestruje żadnej odpowiedzi.