Actions

Kiểm tra logic câu hỏi

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Check question logic and the translation is 100% complete.

Kiểm tra logic câu hỏi

Chức năng này tìm kiếm lỗi cú pháp trong câu hỏi của bạn. Nó đặc biệt hữu ích nếu sử dụng các phương trình, biểu thức và/hoặc tiêu chí xác nhận phức tạp.
Note: To get a general overview on the survey logic plus a more in-depth explanation of this function, check the following wiki section.