Actions

Aktualizacja wersji wcześniejszych

From LimeSurvey Manual

Przed rozpoczęciem tej operacji zrób kopie zapasowe wszystkich swoich plików!

Aktualizacja z wersji 1.0 do wersji 1.45

Z uwagi na dość zaawansowane zmiany, które zostały zaimplementowane w wersjach od 1.45, aktualizacja z wersji oznaczonej numerem 1.0 nie jest możliwa. Jednakże możliwe jest zaimportowanie ankiet pochodzących ze starszych wersji skryptu. Służy do tego polecenia Import ankiet dostępne podczas tworzenia nowej ankiety.

Aktualizacja z wersji 1.45 do wersji późniejszych

  1. Utwórz kopie zapasowe wszystkich swoich plików oraz bazy danych.
  2. Zrób kopię pliku config.php.
  3. Usuń wszystkie pliki z serwera
  4. Przenieś nowe wersje plików na serwer w to samo miejsce
  5. Ustaw wszystkie parametry w nowym pliku config.php korzystając z kopii zapasowej starego pliku config.php. Nie nadpisuj nowego pliku konfiguracyjnego plikiem pochodzącym ze starszej wersji skryptu!
  6. Uruchom skrypt instalacyjny z /admin/install/index.php aby zaktualizować bazę danych
  7. Gotowe (:biggrin:) .