Actions

Wprowadzanie danych

From LimeSurvey Manual

Revision as of 14:41, 9 June 2013 by C schmitz (talk | contribs) (Text replace - "ó" to "ó")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


W dziale "Przeglądanie odpowiedzi ankiety" dostępne poprzez kliknięcie na ikonę jest polecenie "Wprowadź odpowiedzi do ankiety". Funkcjonalność ta nie jest przewidziana dla respondentów udzielających odpowiedzi lecz dla administratorów w celu wprowadzenia do bazy odpowiedzi uzyskanych w postaci papierowych wersji ankiety (np otrzymanych kaksem). Podczas wprowadzania danych można posługiwać się tylko klawiaturą (dostępne są także klawisze tabulator, spacja, klawisze kierunkowe, klawiatura numeryczna).

Przydatne skróty klawiaturowe:

Tabulator: następne pytanie

Shift + Tabulator: poprzednie pytanie

Opcja "Finalizuj wysyłkę i zapis odpowiedzi" powoduje:

  • dodanie nowego rekordu do tabeli odpowiedzi, który będzie traktowany jako kompletna odpowiedź uwzględniana podczas ich przeglądania czy też we wszelkiego typu podsumowaniach
  • ustawienie statusu tokenu na wykorzystany (jeśli bieżąca ankieta wykorzystuje tokeny)

Opcja "Zapisz dla późniejszego dokończenia przez użytkownika" powoduje, że odpowiedzi zostaną zapisane jako niekompletne a token będzie w dalszym ciągu dostępny dla przypisanego mu respondenta. Wymaga ona zatem wprowadzenia identyfikatora, hasła oraz adresu email i wersji językowej dla respondenta.