Actions

Dziennik zmian wersji

From LimeSurvey Manual

Revision as of 07:36, 12 September 2023 by Maren.fritz (talk | contribs) (Created page with "Najnowszy dziennik zmian możesz „znaleźć na [https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/blob/master/docs/release_notes.txt Github]””.")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Ogólne

Najnowszy dziennik zmian możesz „znaleźć na Github””.

Oznaczone wydania są również dostępne na Github.