Actions

Дневник на промените на версията

From LimeSurvey Manual

Revision as of 07:57, 13 November 2023 by Maren.fritz (talk | contribs) (Created page with "Маркираните версии също са достъпни на [https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/tags Github].")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Общо

Можете да намерите последния регистър на промените в Github.

Маркираните версии също са достъпни на Github.