Actions

Translations

Setting conditions/5/sl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 10:17, 16 February 2014 by Dusan (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Vse, kar lahko storite v urejevalniku pogojev je nadaljnja združljivost z enačbo relevantnosti. EM vam omogoča dostop do več sto funkcij in matematičnih oziroma logičnih operatorjev, s katerimi lahko ustvarite kompleksne relevantne enačbe, ki pa jih ne moremo prenesti nazaj v urejevalnik pogojev.