Actions

Translations

Running a survey safely/1/nl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 17:19, 24 June 2013 by Han (talk | contribs) (Created page with "<br />Als je responses ontvangt, de enquête is dus actief, kun je overwegen om: *De enquête structuur te exporteren (File:exportcsv.png) en dit bestand op een ander com...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Als je responses ontvangt, de enquête is dus actief, kun je overwegen om:

  • De enquête structuur te exporteren (Exportcsv.png) en dit bestand op een ander computer te bewaren..
  • Regelmatig via de knop Bekijk responses (File:Browse.png) deze ontvangen responses te exporteren om ze te bewaren.
  • Probeer na activeren geen wijzigingen in de enquête meer aan te brengen. Soms kan dat wel, en ook zonder gevaar, maar problemen voorkomen is beter dan problemen betreuren. Test je enquête ook voordat je deze activeert.
  • Als je een programma als phpMyAdmin gebruikt, dan kun je ook regelmatig back-ups maken van de hele database (data en structuur) van LimeSurvey. Je hebt dan als het helemaal mis gaat een back-up waar je op terug kunt vallen in uiterste nood.