Actions

Translations

Quick start guide - LimeSurvey 3.0+/6/pl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 09:42, 10 June 2019 by Margolin (talk | contribs) (Created page with "= Utwórz darmowe konto LimeSurvey = [https://www.limesurvey.org LimeSurvey] pozwala każdemu użytkownikowi utworzyć darmowe konto w celu przetestowania jego możliwości i...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Utwórz darmowe konto LimeSurvey

LimeSurvey pozwala każdemu użytkownikowi utworzyć darmowe konto w celu przetestowania jego możliwości i podstawowych funkcji. Aby go wypróbować, najedź myszką na zakładkę „Pricing”, która znajduje się na górnym pasku narzędzi LimeSurvey i poszukaj linku o nazwie "Editions & Pricing" znajdującego się pod napisem "LimeSurvey Pro":