Actions

Translations

Quick start guide - LimeSurvey 3.0+/5/pl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 12:03, 7 June 2019 by Margolin (talk | contribs) (Created page with "Poniższy przewodnik początkowy opiera się na wykorzystaniu [https://www.limesurvey.org/editions-and-prices/limesurvey-pro/editions-and-prices-professional LimeSurvey Pro]....")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Poniższy przewodnik początkowy opiera się na wykorzystaniu LimeSurvey Pro. Aby zainstalować LimeSurvey na własnym serwerze, sprawdź sekcję [1] z podręcznik LimeSurvey.