Actions

Translations

Quick start guide - LimeSurvey 3.0+/34/pl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 20:38, 31 July 2019 by Margolin (talk | contribs) (Created page with "* '' 'Poradniki' '': Jeśli klikniesz tę opcję, uzyskasz dostęp do wbudowanych samouczków LimeSurvey. Na przykład jeden samouczek, do którego można uzyskać dostęp z d...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
 • 'Poradniki' : Jeśli klikniesz tę opcję, uzyskasz dostęp do wbudowanych samouczków LimeSurvey. Na przykład jeden samouczek, do którego można uzyskać dostęp z dowolnej instalacji LimeSurvey 3+, to ""Przewodnik dla początkujących""
 • "'Konfiguracja'": Po wybraniu pojawi się okno dialogowe, z którego można administrować twoją instalacja LimeSurvey.
  • 'Ustawienia' : W tej zakładce możesz znaleźć opcje, które pomogą Ci dostosować instalację LimeSurvey.
   • Ustawienia strony startowej: Użytkownicy mogą użyć tej opcji, aby dostosować ustawienia strony głównej zgodnie ze swoimi potrzebami;
   • Ustawienia globalne: Zmiany dokonane tutaj wpływają na całą instalację LimeSurvey;
   • Menedżer wtyczek: Pozwala każdemu użytkownikowi aktywować szereg wtyczek zaprojektowanych przez zespół LimeSurvey. Nowe wtyczki mogą być również dodawane.
  • 'Użytkownicy' : W tej zakładce możesz znaleźć opcje związane z zarządzaniem użytkownikami i uczestnikami ankiet.
   • Administratorzy ankiet: stąd można dodać nowych administratorów ankiet;
   • Grupy użytkowników: Ta funkcja służy do grupowania użytkowników administracyjnych w poszczególne grupy;
   • Centralna baza uczestników: " Pozwala każdemu administratorowi przechowywać informacje o uczestnikach w centralnej tabeli / bazie danych, która jest niezależna od każdej innej tabeli zawierającej dane uczestników badania.
  • "'Zaawansowane'": Zawiera opcje, które nie są związane z ustawieniami użytkownika lub ankiety. Mogą być one użyte do ulepszenia instalacji LimeSurvey.
   • Motywy: Kliknij poniższą opcję, jeśli chcesz dodać / edytować / usunąć motywy ankiet, motywy administracyjne lub motywy pytań. Motywy pozwalają dostosować wygląd stron w ankiecie lub wygląd interfejsu użytkownika LimeSurvey;
   • Zestawy etykiet: Zestawy etykiet są zasadniczo szablonami list, gdzie każda lista posiada zestaw kodów z etykietami. Listy te mogą być użyte w większości typów pytań jako odpowiedzi lub jako subpytania;
   • Spójność danych: Sprawdza spójność i redundancję danych;
   • Kopia bazy danych: Służy do tworzenia kopii zapasowych bazy danych LimeSurvey, podczas ważnych aktualizacji LimeSurvey lub gdy przenosisz instalację LimeSurvey na inny serwer;
   • Szybka aktualizacja: Jest to narzędzie wykorzystywane do łatwej aktualizacji instalacji LimeSurvey z poziomu przeglądarki internetowej za pomocą kilku kliknięć myszką (zamiast przeprowadzania ręcznej ponownej instalacji LimeSurvey).
 • 'Ankiety:' Ankieta obejmuje różne połączone ze sobą w bazie danych: języki, grupy pytań, pytania, atrybuty zapytań, odpowiedzi, subpytania, domyślne odpowiedzi, oceny, limity, itp. Po rozwinięciu za pomocą strzałki pokazują się następujące opcje:
  • 'Utwórz ankietę:' Nowe ankiety mogą zostać utworzone i dodane do listy ankiet;
  • 'Importuj ankietę:' Jeśli chcesz zaimportować ankietę do swojej listy ankiet, użyj tej funkcji;
  • 'Kopiuj ankietę:' Pozwala użytkownikowi szybko skopiować ankietę. Pojawi się ona następnie na liście ankiet dostępnych do edycji;
  • 'Lista ankiet:' Pozwala uzyskać przegląd wszystkich istniejących ankiet.
 • 'Bilans odpowiedzi: 'Pokazuje liczbę odpowiedzi pozostawionych w subskrypcji. Ponieważ w tej chwili masz dostęp tylko do bezpłatnego konta, dostępnych jest 25 odpowiedzi miesięcznie. Jeśli zabraknie odpowiedzi, kup więcej na [1] ;
 • ' Dostępne miejsce: 'reprezentuje ilość MB, które są do Twojej dyspozycji do przechowywania ankiet i odpowiedzi. Ponieważ utworzyłeś bezpłatne konto, otrzymujesz 10 MB miejsca na dysku. Jeśli chcesz otrzymać więcej miejsca, wybierz jedną z następujących opcji płatnych tutaj ;
 • 'Nazwa użytkownika:' Klikając na tą zakładkę, możesz uzyskać dostęp do preferencji i ustawień użytkownika lub wylogować się z konta;
 • 'Powiadomienia:' Jest reprezentowany przez ikonę dzwonka - W tym miejscu zostaną wyświetlone różne powiadomienia związane z instalacją LimeSurvey.