Actions

Translations

Quick start guide - LimeSurvey 3.0+/28/pl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 18:45, 31 July 2019 by Margolin (talk | contribs) (Created page with "Możesz teraz uzyskać dostęp do swojego serwera, klikając „administracyjny adres URL”. Aby zalogować się do instalacji LimeSurvey, użyj poświadczeń [https://www.li...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Możesz teraz uzyskać dostęp do swojego serwera, klikając „administracyjny adres URL”. Aby zalogować się do instalacji LimeSurvey, użyj poświadczeń LimeSurvey.org: