Actions

Translations

Quick start guide - LimeSurvey 3.0+/22/pl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 18:40, 31 July 2019 by Margolin (talk | contribs) (Created page with "Wybierz '' 'Instalacje' '' z menu profilowego znajdującego się po lewej stronie ekranu i utwórz instalację:")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Wybierz 'Instalacje' z menu profilowego znajdującego się po lewej stronie ekranu i utwórz instalację: