Actions

Translations

Quick start guide - LimeSurvey 3.0+/20/pl

From LimeSurvey Manual

Revision as of 18:40, 31 July 2019 by Margolin (talk | contribs) (Created page with "Aby uzyskać dostęp do linku ankiety, musisz najpierw utworzyć instalację. Kliknij swoją nazwę użytkownika na głównym pasku narzędzi, a następnie przejdź do '' 'you...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Aby uzyskać dostęp do linku ankiety, musisz najpierw utworzyć instalację. Kliknij swoją nazwę użytkownika na głównym pasku narzędzi, a następnie przejdź do 'your LimeSurvey profile' :